Hulp op afstand

Algemeen.

Om de service naar al onze klanten optimaal te laten verlopen hebben we de voorwaarden voor hulp op afstand aangepast. De technieker van Page Computers bepaalt of het probleem via hulp op afstand kan bekeken en opgelost kan worden. De technieker van Page Computers bepaald via welk programma de hulp op afstand sessie zal verlopen.

Tarieven.

  • Een "hulp op afstand" sessie is een betalende service die aangeboden wordt door Page Computers.
  • Het basisforfait is 10,00 Euro/btw in en dit voor een "hulp op afstand" sessie van maximum 10 minuten.
  • Per bijkomende 5 minuten in de begonnen sessie wordt er een tarief gerekend van 5,00 Euro/btw in.
  • Na afloop van de sessie wordt er een factuur naar de klant gestuurd waar het te betalen bedrag op vermeld staat en de betalingstermijn.

Starten van een hulp op afstand sessie:

Klik op het hierboven aangebrachte logo van Iperius Remote. Afhankelijk met welke browser je surft zullen er diverse beveiligingen naar voor komen. Gebruik bij voorkeur "Google Chrome" voor de sessie, zo niet gebruik dan Microsoft Edge.

Werk je met Google Chrome zie dan de volgende afbeelding voor meer info. Druk op "meer informatie" en vervolgens op de knop "uitvoeren". Afhankelijk van welke virusscanner kunnen er dan nog bijkomende vragen gesteld worden.

Werk je met Microsoft Edge zien dan de volgende afbeelding voor meer info. Ga boven de tekst staan die rechtsboven in het scherm verschijnt en druk vervolgens op de drie puntjes .... die verschijnen. Kies dan behouden, druk dan op "meer weergeven", kies dan "toch behouden", kies dan bestand openen, zie vervolgens de volgende afbeelding voor de verder werking.
Afhankelijk van welke virusscanner kunnen er dan nog bijkomende vragen gesteld worden.

Gebruiksvoorwaarden.

1.  Het gebruik van de "hulp op afstand" software is in alle gevallen bij de prijs inbegrepen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Iperius Remote.  Met deze professionele software garandeert "Page Computers" u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen de technieker van "Page Computers" meekijkt op uw computer.
2.  Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u de technieker van "Page Computers" toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen.
3.  De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt en dit door het via de telefoon doorgeven van het wachtwoord nadat het programma opgestart is.  De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan nadat de sessie is beëindigd alleen weer door u zelf worden aangevraagd.  De verbinding kan enkel gemaakt worden met de software die vermeld staat op deze pagina.  Voor iedere sessie wordt er een nieuwe wachtwoord gegenereerd.
4.  Wanneer de klant de hulp op afstand sessie gestart heeft dan aanvaard de klant de gebruiksvoorwaarden en tarieven voor deze service die vermeld staan op deze pagina.
5.  Het programma Iperius Remote houdt automatisch een "logboek" bij waardoor er geen discussie kan ontstaan over de tijdsduur van de sessie.
6.  De hulp op afstandsessie bevat geen garantie dat het probleem op afstand kan opgelost worden.
7.  Bij het begin van de hulp op afstandsessie geeft de klant zijn contactgegevens door.
8.  De hulp op afstand sessie wordt beperkt tot een maximum van 30 minuten.
9.   Is het probleem niet oplosbaar gedurende de hulp op afstand sessie dan wordt er niets gerekend.
10. De technieker van "Page Computers" oordeelt na overname van uw computer of het probleem wel oplosbaar is via hulp op afstand.
11. De klant moet in de sessie bij de computer aanwezig zijn met ofwel een draagbaar telefoontoestel of een gsm zodat de hulp op afstandsessie vlot kan verlopen.

 

Historiek:
----------

13-09-2023: Aanpassing versie Iperius Remote, vorige versies worden niet meer ondersteund.
16-09-2021: Aanpassing hulp of afstand software naar Iperius Remote. De teamviewer software versie 9 wordt niet meer ondersteund.
16-01-2020: Aanpassing naar versie 9 van teamviewer, alle vorige versies worden niet meer ondersteund.