Nieuwe werkvoorbereiding met Siemens - Valor NPI software

De bedoeling is dat we starten met de ODB++  datacontainer. (ODB++ op wikipedia)

In verband met vertrouwelijkheid van data kan er overlegd worden om bepaalde informatie achterwege te laten (bv. binnenlagen van de PCB).

Met de meest courante pakketten zoals Altium en Mentor gaat dit prima, een aantal open source pakketten, zoals KiCad en Eagle Lite kan dit tot nu toe niet. Dan gaan we te werk zoals vroeger.

Deze formaten kunnen we importeren

 
 • Cadence Allegro
 • Calay
 • Fabmaster FATF
 • GenCAD
 • Mentor Board station
 • Mentor Power PCB
 • PADS perform
 • PDIF
 • Protec PCB
 • Scicards
 • Theda
 • Unidat
 • Zuken CADIF
 • Zuken CR500
 • FATF
 • GenCAD
 • GenCAM
 • Gerber
 • IPC2581
 • IPC356
 • Unicam
 • Unicam PDW
 • Altium Designer
 • Altium P-CAD
 • Cadence Allegro
 • OrCAD
 • IDF
 • Mentor Board station
 • Zuken Board Designer
 • Zuken CADIF
 • Zuken PWS
 • ODB++
 • ODB++(X)

Benodigde data tot en met eind 2019 (en voor de gevallen dat er geen ODB++ te bekomen is). Bezorg alle Gerbers in RS-274-X formaat.

Duidelijk leesbaar assemblageplan, met aanduiding van Pin1, aanduiding kathode (-aansluiting), bij voorkeur ook in GERBER formaat. IPC-D_356 file is noodzakelijk voor flying probe (testsysteem). Overige CAD, als GERBERS niet beschikbaar zijn dan ODB++, GENCAD, ...

Voorbeeld gecombineerde tabel ASCII insert file en BOM

 • Reference designator (max. 5 karakters)
 • X-Y coordinaten (van fysisch center component)
 • Rotatie (liefst standaard orientatie gebruiken)
 • SMD - PTH
 • TOP - BOTTOM
 • Shape fabrikantscode (Farnell-code Page-code RS code)
 • Ook de coördinaten van de fiducial markers in de insert file voorzien.
 1. Indien toch aparte BOM:
 • Reference designator
 • Component Name/Value
 • Component Shape

We hebben nog een uitgebreid handboek (Auteur: Bart Lozie):
Design for manufacturing Tips & Tricks

Ontbrekende gegevens kunnen voorbereiding sterk vertragen. Probeer een unieke productcode te gebruiken, zodoende kan er een database aangelegd worden.

Proto's

Sinds 2012 gebruiken we vaker online-tools Farnell/RS, hiervoor is een gecombineerde lijst heel handig: Ref.Des (bv. R7) X, Y, rotatie; uw eigen stocknummer; Farnell/RS code; (graag nog Page stocknummers voor standaard weerstanden en condensatoren, deze zijn bij ons op rollen, ideaal voor de assemblagemachines. (Zie pagina stock)

We kunnen dergelijke lijsten, zonder werkvoorbereiding, in aankoop steken, als alles hier arriveert gaat dit niet naar stock, maar direct naar onze SMD afdeling, tot het order compleet is.

Indien klant zelf toelevert, die producten markeren in deze lijst, en corresponderende code noteren op de goederen. Dit alles verlaagt kost van proto's, en verkort doorlooptijd, beste is in het begin overleggen met klantverantwoordelijke.

Noot: bij toelevering van goedkope componenten op CUT-TAPE rekening houden met 20 cm extra componenten zodat het vlot met de machines kan bestukt worden.

Toelevering componenten door de klant

Bij versturen van componenten een detaillijst (met aantallen) van de zending bijvoegen, Dit voorkomt veel tijdverlies door zoeken en telefonisch navragen. Eventueel tekorten (naleveringen) duidelijk aanduiden op de lijst. (liefst vanal hebben we een toelevering in 1 pakket, zeker voor het SMD-gedeelte). Standaard weerstanden en condensatoren nemen we graag uit onze voorraad (zeker voor proto's!). Gezien veel componenten diverse mogelijke fabrikanten/leveranciers kan hebben vragen we de klant een eigen artikel-code en artikelomschrijving te maken, en op de verpakkingen te kleven, dit correspondeert dan met de BOM (bill of material).

Wij hebben designrules voor codes die ons wel tijd besparen in de voorbereiding.

Code:
KLANT: afkorting 3 tal karakters
XXXX: volgnummer
bv. UNI2344: klant Unitron, volgnummer 2344
artikelomschrijving: (minder kritisch)

Wijzigingen

Graag opgave nieuw versienummer, ofwel refereren op datum van de wijziging, graag ook detail van de wijziging; anders is het voor ons volledig herbeginnen met de programma's (dus opnieuw opstartkosten, naast de afroepkosten). bij iedere wijziging veranderen wij de omschrijving van het artikel (datum revisie of versiecodering klant, vb index08) bij bestelling veronderstellen we steeds laatste versie, duidelijke vermelding van versie of revisie is een extra zekerheid.